Shopping Cart

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Szakmai Ház – Swift Deal s.r.o.
Pri Rajčianke 49 , 01001 Žilina, Szlovákia
info@szakmaihaz.hu

az internetes áruházban történő értékesítésre vonatkozóan a következő címen: www.szakmaihaz.hu

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A Swift Deal s.r.o., mely székhely: Pri Rajčianke 49 , 01001 Žilina, Szlovákia

§ (1) bekezdése értelmében szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelességeit, amelyek a az eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: „vevő”) az eladó internetes áruházán keresztül. Az eladó internetes értékesítést folytat a www.szakmaihaz.hu internetes címen elhelyezett weboldalon (a továbbiakban csak: „weboldal”) a weboldal interfészén keresztül (a továbbiakban” „web-alapú áruház”

1.2. Az üzleti feltételek rendelkezései a vételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

1.3. Az eladó módosíthatja vagy ki is egészítheti az üzleti feltételeket. Ez a rendelkezés nincs kihatással azokra a jogokra és kötelességekre, amelyek az üzleti feltételek korábbi változatának hatálya során léptek fel.

2. Felhasználói fiók

2.1. A vevő a weboldalon történő regisztráció alapján a vevő beléphet a saját felhasználói felületére. A saját felhasználói felületéről végezheti a vevő az árurendelést (a továbbiakban:
„felhasználói fiók”

2.2. A weboldalon történő regisztráció és az árurendelés során a vevő köteles helyesen és a
valóságnak megfelelően feltüntetni valamennyi adatot. A felhasználói fiókon feltüntetett adatokat a vevő köteles azok bárminemű változása esetén frissíteni. A vevő által a felhasználói fiókon feltüntetett és az áru megrendelése során megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

2.3. A hozzáférés a felhasználói fiókhoz felhasználónévvel és jelszóval van biztosítva. A vevő köteles titokban tartani a felhasználói fiókjához történő hozzáféréshez szükséges adatokat.

2.4. A vevő nem jogosult harmadik feleknek lehetővé tenni a felhasználói fiókja használatát.

2.5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókót, főként abban az esetben, ha a vevő több mint 12 hónapon keresztül nem használja a felhasználói fiókját, vagy az esetben, ha a vevő megszegi a számára vételi szerződésből eredő kötelességeit (beleértve az üzleti feltételeket is).

2.6. A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem kell, hogy állandóan hozzáférhető
legyen, főként tekintettel az eladó hardver- és szoftverfelszerelésének szükséges karbantartására, illetve a harmadik felek hardver- és szoftverfelszerelésének szükséges
karbantartására.

3. Vételi szerződés megkötése

3.1. A webáruház felületén elhelyezett valamennyi árubemutatás tájékoztató jellegű, és az eladó
nem köteles vételi szerződést kötni erre az adott árura vonatkozóan. A Polgári Törvénykönyv § 1732 határozatának 2 bekezdése nem alkalmazandó.

3.2. A webáruház felülete információt tartalmaz az áruról, beleértve az egyes árucikkek árait is. Az árucikkek feltüntetett árai az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat is tartalmazzák. Az árucikkek árai addig maradnak érvényben, amíg a webáruház webfelületén fel vannak tüntetve.

3.3. A webáruház webfelülete információt tartalmaz az áru csomagolásával és kézbseítésével
kapcsolatos költségekről is. A webáruház felületén feltüntetett, az áru csomagolásával és leszállításával kapcsolatos költségek csak azokban az esetekben érvényesek, ha az áru Magyarország területén kerül kézbesítésre.

3.4. Az áru megrendelése során a vevő kitölti a megrendelőlapot az áruház webfelületén. A megrendelőlap főként az alábbi információt tartalmazza:

3.4.1. a megrendelt áruról (a vevő a megrendelt árut az elektronikus bevásárlókosárba „helyezi” a webáruház webfelületén),

3.4.2. az áru vételárának megtérítési módjáról, az áru igényelt kézbesítési módjáról és

3.4.3. információ az áru kézbesítésével kapcsolatos költségekről (a továbbiakban közösen:
„megrendelés”).

3.5. A megrendelés elküldése előtt az eladónak a vevőnek lehetősége van az adatok ellenőrzésére és módosítására, amelyeket a vevő a megrendelésbe bevitt, és egyúttal lehetősége van arra is, hogy az adatok a megrendelésbe történő bevitele során vétett hibákat megállapítsa és kijavítsa. A vevő a megrendelést a „Befejezem a megrendelést” gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben feltüntetett adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolja a vevőnek a megrendelés beérkezését elektronikus postán keresztül, konkrétan a vevő e-mail címére, amely a felhasználói fiókon vagy a megrendelésben van feltüntetve (a továbbiakban: „a vevő e-mail címe”).

3.6. Az eladó mindig jogosult a megrendelés jellegétől függően (árumennyiség, vételár összege,
feltételezett szállítási költségek) felkérni a vevőt a megrendelés további megerősítésére
(például írásban vagy telefonon keresztül).

3.7. A szerződéses viszony az eladó és a vevő között a megrendelés elfogadásának (akceptálásának) kézbesítésével jön létre, amelyet az eladó küld a vevőnek elektronikus postán keresztül, konkrétan a vevő e-mail címére.

3.8. A vevő egyetért a távközlő eszközök használatával a vételi szerződés megkötése során. A vevőnek keletkezett költségeket a távközlő eszközök használata során a vételi szerződés
megkötésével kapcsolatban (az internetcsatlakozás költségei, telefonhívások költségei) a vevő saját maga fedezi, és ezek a költségek nem különböznek az alapdíjtól.

3.9. Az áru kézbesítőnek való átadás pillanatáig a vevőnek lehetősége van a rendelés törléséhez telefonon, emailben illetve az ügyfélszolgálaton keresztül.

4. Az áru ára és fizetési feltételek

4.1. Az áru árát és az áru szállításával kapcsolatos esetleges költségeket a vételi szerződés alapján a vevő a következő módon fizetheti meg az eladónak:

készpénzben utánvétellel a vevő által a megrendelésben meghatározott helyen vagy bankkártyával online a kézbesítés előtt

4.2. A vételárral együtt a vevő köteles az eladónak megtéríteni az áru csomagolásával és
szállításával kapcsolatos költségeket is a szerződés szerint összegben. Amennyiben ez nincs másként feltüntetve, a vételár alatt értjük az áruszállítással kapcsolatos költségeket is.

4.3. Készpénzes fizetés vagy utánvételes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár a vételi szerződés megkötéséről számított 10 napon belül esedékes.

4.4. Az eladó jogosult, főként abban az esetben, ha a vevő részéről nem kerül sor a megrendelés további megerősítésére (a 3.6. cikk), a teljes vételár megfizetését igényelni még az áru a vevőnek történő elküldése előtt. A Polgári Törvénykönyv § 2119 határozatának 1 bekezdése nem alkalmazandó.

4.5. Az eladó által a vevőnek nyújtott esetleges árengedmények kölcsönösen nem kombinálhatók.

4.6. Amennyiben ez az üzleti kapcsolatban megszokott, vagy az általános érvényű jogszabályok ezt így határozzák meg, az eladó a vételi szerződés alapján végrehajtott kifizetésekről a vevőnek adóbizonylatot – számlát állít ki. Az eladó általános forgalmi adófizető. Az adóbizonylatot – számlát az eladó a vevőnek az áru vételárának megtérítése után állítja ki, és elektronikusan küldi meg a vevőnek annak e-mail címére.

4.7. A bevételek nyilvántartásáról szóló törvény szerint az eladó köteles számlát kiállítani a vásárlónak. Egyúttal köteles a beérkezett bevételt online bejegyezni az adóhatóságnál; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

5. Elállás a vételi szerződéstől

5.1. A vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. § rendelkezése alapján, többek között nem állhat el az adásvételi szerződéstől, mely a vevő kívánsága szerint vagy személyének részére módosítova lett az áru gyors romlandósága miatt, ahogyan azon áru esetén sem melyet kézbesítés után másik termékkel kell vegyíteni, azon adásvételi szerződéstől, melynek tárgyát lezárt csomagolásban értékesített termék képzi, melyről az átvétel után el kell távolítani a csomagolást, s higiéniai okok miatt az nem visszaküldhető, s azon adásvételi szerződéstől, melynek tárgyát képi- vagy hanganyag, vagy számítógépes program képzi, amennyiben az eredeti csomagolás felnyitásra került. Az árun keletkezett kármegtérítési igényt az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a vevő igényével szemben a vételár visszatérítésére.

5.2. Amennyiben nem az üzleti feltételek 5.1 cikkében meghatározott esetről vagy egy másik olyan esetről van szó, amikor nem lehet elállni a vételi szerződéstől, a vevő a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdése rendelkezésével összhangban a vevő jogosult a vételi szerződéstől elállni, konkrétan az áru átvételétől számított tizennégy (30) napon belül, amikor is az esetben, ha a vételi szerződés tárgyát néhány árufajta vagy néhány rész szállítása képezi, az utolsó áruszállítási naptól kezdődően számítódik ez a határidő.

A vételi szerződéstől történő elállást az eladónak a fenti mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni az alábbi címre:

Postai úton: Swift Deal s.r.o. – Pri Rajčianke 49 , 01001 Žilina, Szlovákia

5.3. Az üzleti feltételek 5.2 cikke szerinti vételi szerződéstől való elállás esetében a vételi szerződés az elejétől kezdve megszüntetésre kerül. Az árut vissza kell küldeni az eladónak a szerződéstől való elállás napjától számított tizennégy (14) napon belül. Amennyiben a vevő eláll a vételi szerződéstől, a vevő viseli az áru az eladónak történő visszaküldésének költségeit, még abban az esetben is, ha az áru a jellegét tekintve nem küldhető vissza hagyományos postai úton.

5.5. A vevő tudomásul veszi, hogy a vételi szerződés visszavonása esetén a fogyasztónak joga van a legalacsonyabb ajánlattal rendelkező szállítási módot választania a visszaküldéshez.

5.6. Az üzleti feltételek 5.2 cikke értelmében történő szerződéstől való elállás esetén az eladó
visszatéríti a vevőtől kapott pénzösszeget a vevő által a vételi szerződéstől történő elállásától számított tizennégy (14) napon belül, ugyanazon a módon, ahogy azt az eladó a vevőtől átvette. Az eladó szintén jogosult a vevő által szolgáltatott teljesítést visszatéríteni már az áru a vevő általi visszaküldésénél vagy más módon, amennyiben ezzel a vevő egyetért, és a vevőnek nem keletkeznek további költségei. Ha a vevő eláll a vételi szerződéstől, az eladó nem köteles a vevőnek még azelőtt visszatéríteni a pénzösszeget a vevőnek, hogy a vevő visszaadja neki az árut, vagy igazolja, hogy az árut elküldte az eladónak.

5.7. Az árun keletkezett kármegtérítési igényt az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a vevő
igényével szemben a vételár visszatérítésére.

5.8. Az eladó jogosult bármikor elállni a vételi szerződéstől, egészen addig az időpontig, amíg a vevő az árut át nem veszi. Ilyen esetben az eladó a vevőnek haladéktalanul visszatéríti a vételárat, konkrétan banki átutalással a vevő által meghatározott számlára.

5.9. Ha az áruval együtt a vevőnek ajándékot is adnak, az ajándékozási szerződés az eladó és a vevő között egy felbontási feltétellel kerül megkötésre, amely szerint, amennyiben a vevő eláll a vételi szerződéstől, az ilyen ajándékra vonatkozó ajándékozási szerződés érvényét veszti, és a vevő köteles az áruval együtt a számára nyújtott ajándékot is visszaszolgáltatni az eladónak.

6. Áruszállítás és átadás

6.1. Az esetben, ha a szállítási mód a vevő különleges igénye alapján kerül szerződésben
lefektetésre, a vevő viseli az ilyen szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségek
kockázatát.

6.2. Ha a vételi szerződés értelmében az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben
meghatározott helyre szállítani, a vevő köteles az árut a leszállításkor átvenni.

6.3. Az esetben, ha a vevő részéről fennálló okokból ismételten vagy más módon szükséges az árut kézbesíteni, mint ahogy az megállapodásra került a megrendelésben, a vevő köteles
megtéríteni az ismételt árukézbesítéssel, illetve az ilyen más kézbesítési móddal kapcsolatos
költségeket.

6.4. Az áru átvételekor a szállítmányozótól a vevő köteles ellenőrizni az árucsomagolás
sértetlenségét, és bárminemű hiba esetén ezt haladéktalanul közölni a szállítmányozóval. Az esetben, ha a csomagolás megbontása a küldeménybe történő illetéktelen behatolás jeleit mutatja, a vevő nem köteles a szállítmányozótól átvenni a küldeményt.

6.5. A felek további jogait és kötelességeit az áru szállítmányozása során az eladó különleges
szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben ezek kiadásra kerültek.

7. Hibás teljesítésből eredő jogok

7.1. A szerződő felek hibás teljesítésből adódó jogait és kötelességeit az alkalmazandó általánosan kötelező jogszabályok szabályozzák (főképp a Polgári Törvénykönyv 1914-1925. §, 2099-217. §, 2161-2174. § és 634/1992 számú törvényei és azok későbbi módosulatai).

7.2. Az eladó felel a vevőnek azért, hogy az adott áru az átvétel során nem hibás. Az eladó főként azért felel a vevőnek, hogy abban az időszakban, amikor a vevő az árut átvette:

7.2.1 az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, és amennyiben az ilyen tulajdonságra vonatkozó megállapodás hiányzik, amelyet az eladó vagy a gyártó leírt vagy a vevő elvárt tekintettel az áru jellegére és az általuk folytatott
reklám alapján,

7.2.2 az áru alkalmas arra a célra, amelyet felhasználási célként az eladó feltüntet vagy amelyre az adott árut általában használják,

7.2.3. az áru minőség vagy kivitelezés szempontjából megfelel a szerződéses mintának vagy sablonnak, amennyiben a minőség vagy a kivitelezés meghatározásra került egy
szerződéses minta vagy sablon alapján,

7.2.4. az áru megfelelő számban, mértékben vagy tömegben van jelen,

7.2.5. az áru megfelel a jogszabályok követelményeinek

7.3. Az üzleti feltételek 7.2. cikkében meghatározott rendelkezések nem kerülnek alkalmazásra az alacsonyabb áron értékesített árunál arra a hibára, amely miatt az alacsonyabb ár
meghatározásra került, az elhasználódott árura, amelyet a szokásos használat okozott, a
használt árunál a használat vagy az elhasználódás mértékének megfelelő hibára, amellyel az
áru rendelkezett a vevő általi átvételkor, vagy ha ez az áru jellegéből adódik.

7.4. A hibás teljesítésből adódó jogokat a vevő az eladónál érvényesíti postán elküldve az alábbi címre:

Postai úton: Swift Deal s.r.o. – Pri Rajčianke 49 , 01001 Žilina, Szlovákia

A reklamáció érvényesítésének a pillanata az az időpont amikor az eladó tudomást szerzett a reklamációról.

7.5. A felek további jogait és kötelességeit, amelyek az eladó hibafelelősségével kapcsolatosak,
meghatározhatja az eladó Reklamációs Eljárása.

8. A szerződő felek további jogai és kötelességei

8.1. A vevő az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának megfizetésével nyeri el.

8.2. Az eladót a vevővel szemben nem köti semmilyen magatartási kódex a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdése e) pontja értelmében.

8.3. Az eladó az áru értékesítésére vállalkozói engedély alapján jogosult A vállalkozói ellenőrzést a saját hatáskörén belül az illetékes vállalkozói hivatal végzi. A személyes adatok védelmét a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatal végzi. A Cseh kereskedelmi felügyelet a kijelölt terjedelmen kívül többek között a PTK 634/1992. sz., a fogyasztóvédelemről szóló törvény és annak későbbi módosulatainak betartását is felügyeli.

8.4. A vevő a Polgári Törvénykönyv § 1765 cikkejének 2. bekezdésével összhangban vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát.

9. Személyes adatok védelme

9.1. A természetes személy vagyis a vevő személyes adatainak védelméről a 101/2000. számú, a személyes adatok védelméről szóló törvény és annak egyes jogi módosításai gondoskodnak.


9.1.1. Az eladó rendelkezik adatkezelési nyilvántartási számmal: 00047495.

9.2. A vevő beleegyezik személyes adatainak feldolgozásához: vezeték- és keresztnév, cím, azonosító szám, adóazonosító szám, e-mail cím, telefonszám (továbbá csak „személyes adatok”).

9.3. A vevő beleegyezik személyes adatainak feldolgozásához a vételi szerződésben szereplő jogok és kötelezettségek megállapítása és a felhasználói fiók fenntartásal érdekében. A vevő beleegyezik személyes adatainak feldolgozásához mégpedig marketing (információs és kereskedelmi üzenetek küldése) céllal, abban ez esetben ha nem választ másik lehetőséget. A személyes adatok e cikk szerinti teljes feldolgozására vonatkozó hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában lehetetlenné tenné a vételi szerződés megkötését.

9.4. Vevő tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatainak helyes és valós megadására (a
regisztráció során, a felhasználói fiókjában vagy az áruház webes felületéről végzett megrendeléssorán) valamint az esetleges változás esetén azok javítására.

9.5. Az eladó felhatalmazhat egy harmadik felet a vevő személyes adatainak feldolgozásának céljából. A fuvarozón kívül a személyes adatokat eladó a vevő előzetes hozzájárulása
nélkül harmadik személyeknek nem adja át.

9.6. A személyes adatokat határozatlan ideig fel lehet dolgozni. A személyes adatok elektronikusan, automatizált módon vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon kerülnek feldolgozásra.

9.7. A vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, valamint megfelelő tájékoztatás mellett, személyes adataiz önkéntesen nyújtja rendelkezésünkre.

9.8. Amennyiben a vevő úgy ítéli meg, hogy az eladó vagy a (9.5 cikk alapján) személyes adatainak feldolgozásával megbízott harmadik fél, az adatokat a vevő személyes- és magánéletének védelmével ellentétes módon kezeli, vagy jogszabályokkal ellentétesen használja, különösen ha a személyes adatok a feldolgozás céljával kapcsolatban pontatlanok akkor:

9.8.1. magyarázatot és felvilágosítást kérhet az eladótól illetve a személyes adati feldolgozásával megbízott harmadik féltől.

9.9. A vevő a felhasználói fiókba való bejelentkezés után megváltoztathatja és ellenőrizheti adatait, valamint kérheti a személyes adatainak eltávolítását elektronikus úton. Kérelmét a info@szakmaihaz.hu címre küldje el. 

10. Kereskedelmi tájékoztatás küldése

10.1. A vevő vállalja, hogy az eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységével kapcsolatos információkat a vevő elektronikus címére küldi, továbbá beleegyezik abba, hogy az értékesítési hirdetéseket szintén a vevő elektronikus címére küldi.

11. Kézbesítés

11.1. A vevő felhasználói fiókjában szereplő vagy a megrendelésben feltüntetett címre történik meg a kézbesítés.

12. Záró rendelkezések

12.1. Amennyiben az adásvételi szerződéssel keletkezett jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet is tartalmaz, akkor a felek megegyeznek, hogy a viszonyt a cseh jogszabályok rendezik. Ez nem érinti a fogyasztónak az általános érvényű jogszabályokból eredő jogait.

12.2. Ha az üzleti feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy ilyenné
válik, az érvénytelen rendelkezést egy olyan rendelkezés váltja fel, amelynek tartalma a lehető legnagyobb mértékben közelít az érvénytelen rendelkezéshez. Az adott rendelkezés érvényvagy hatályvesztése nincs kihatással a többi rendelkezés érvényességére. A vételi szerződést és az üzleti feltételeket érintő változások és kiegészítések írásos formát igényelnek.

12.3. Az eladó kapcsolattartó adatai: Swift Deal s.r.o. – Pri Rajčianke 49 , 01001 Žilina, Szlovákia. info@szakmaihaz.hu

Cím a termékek cseréjéhez, visszaküldéséhez:

A reklamáció során kérjük küldje el a hiba leírását, nyugtát és ha erre van mód fotódokumentációt.

Postai úton: Swift Deal s.r.o. – Pri Rajčianke 49 , 01001 Žilina, Szlovákia